Bui Farmstay

 Địa chỉ: 0707 Thôn 3, Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận
 Điện thoại: 0903705671
 Website: https://buifarmstay.com